Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině

Autor: Navrátilová, Olga
Vydání: Vydání první
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání: 2018
Rozsah: 225 stran
Edice: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 483
ISBN: 978-80-210-9073-6; 978-80-210-9074-3 (online : pdf)
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-9074-2018
Odkaz do knihovního katalogu MU: 006436660
Více...
Přístupová práva: přístupné po uplynutí embarga
Stáhnout publikaci: pdficon PDF (3.19 MB)

Obsah:

9 Předmluva Navrátilová, Olga | pdficon
11-26 1 Úvod Navrátilová, Olga | pdficon
27-53 2 Slovosled, základní slovosledná typologie, slovosledné pozice Navrátilová, Olga | pdficon
[54]-64 3 Nominální fráze, její pojetí ve složkové i závislostní syntaxi klasifikace Navrátilová, Olga | pdficon
65-71 4 Posesivní zájmena Navrátilová, Olga | pdficon
72-76 5 Analyzované prameny Navrátilová, Olga | pdficon
77-79 6 Slovosled latinských posesivních zájmen Navrátilová, Olga | pdficon
80-102 7 Slovosled posesivních zájmen v NP, vztah slovosledu a žánrové příslušnosti analyzovaných textů Navrátilová, Olga | pdficon
103-128 8 Slovosled posesivních zájmen ve vztahu k absolutní pozici NP v klauzi Navrátilová, Olga | pdficon
129-151 9 Rozvíjející výrazy NP a otázka jejich vlivu na slovosled Navrátilová, Olga | pdficon
152-163 10 Apozice, koordinace Navrátilová, Olga | pdficon
164-183 11 Další aspekty slovosledu posesivních zájmen ve staré češtině Navrátilová, Olga | pdficon
184-196 12 Distantní pozice rozvíjejících členů NP (interpozice) Navrátilová, Olga | pdficon
197-203 13 Závěr Navrátilová, Olga | pdficon
204-208 14 The word order of possessive pronouns in Old Czech : summary Navrátilová, Olga | pdficon
209 15 Zkratky Navrátilová, Olga | pdficon
210-225 16 Prameny a sekundární literatura Navrátilová, Olga | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet