Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Pro-Fil
2009, vol. 10, iss. 2

Year: 2009
Publication year: 2009
ISSN: 1212-9097

Table of contents:

Úvod
[1]-2 Editorial Brázda, Radim | pdficon
Statě
[3]-7 Od dvou světů ke dvěma pojmům přírody – poznámky k úvodu Kantovy Kritiky soudnosti Bensch, Hans-Georg | pdficon
8-12 Dopis Pavla Tichého Pavlu Maternovi Tichý, Pavel | pdficon
[13]-22 Pravda a paradox: úvod do problematiky Raclavský, Jiří | pdficon
[23]-44 Horologium Gerberta z Remeše a časová klimata v raném středověku Otisk, Marek | pdficon
[45]-58 Řecké sloveso μεταβιῶναι a Anaximandrova zoogonie Stupňánek, Bronislav | pdficon
Kritické statě
[Foucault, Michel. Zrození biopolitiky] Ježková, Veronika | pdficon
Polemiky – anotace – konference
Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) Brázda, Radim; Malina, Jaroslav | pdficon
Idealismus, německý Brázda, Radim | pdficon
Jiří Raclavský: Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání Brázda, Radim | pdficon
Zdeňka Jastrzembská: Aspekty vysvětlení: hledání explanačních znalostí Brázda, Radim | pdficon
[Nové knihy] Brázda, Radim | pdficon

Search


Advanced Search

Browse