述而有作 – Podává výklad a tvoří tak nové

Author: Uher, David
Source document: Pro-Fil. 2010, vol. 11, iss. 1,
  • ISSN
    1212-9097
Type
Review
License: Not specified license
Abstract(s)
Na sklonku minulého roku vyšel v bezpochyby nejprestižnějším českém vědecko-badatelském vydavatelství Academia, specializujícím se mj. na uveřejňování významných počinů české vědy, dlouho očekávaný nový překlad Konfuciových Sebraných výroků (Lun Yu) organicky propojený s precizním, detailním a vyčerpávajícím filologickým a filozofickým rozborem z pera našeho předního sinologa Jaromíra Vochaly.