Životní prostředí vesnických sídlišť 10.—15. století v ČSR (Nástin dosavadních výsledků)

Variant title
Das natürliche Milieu der ländlichen Siedlungen des 10.-15. Jahrhunderts in ČSR (Abriß der bisherigen Forschungsergebnisse)
Source document: Archaeologia historica. vol. 1, iss. [1], pp. 139-144
Extent
139-144
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document