Platby poddaného obyvatelstva v období raného a počátcích vrcholného feudalismu

Title: Platby poddaného obyvatelstva v období raného a počátcích vrcholného feudalismu
Variant title
Geldleistungen der Untertanen zu Beginn des gipfelnden Feudalismus
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 291-298
Extent
291-298
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Bretholz, B., editor, 1923: Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, MG, SS, Nova series, II, Berlín.

[2] Friedrich, G., editor, 1904–1907: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I, Praha.

[3] Hrdina, K., 1950: Kosmova kronika česká, Praha.

[4] Nohejlová-Prátová, E., 1975: Základy numismatiky, Praha.

[5] Pánek, I. a Hladík, Č., 1968: Denár a hřivna v českých pramenech do r. 1222, Numismatický sborník X, 79-112.

[6] Radoměrský, P., 1952: Peníze Kosmova věku, zvl. otisk z Numismatického časopisu XXI, Praha.