Platby poddaného obyvatelstva v období raného a počátcích vrcholného feudalismu

Variant title
Geldleistungen der Untertanen zu Beginn des gipfelnden Feudalismus
Source document: Archaeologia historica. vol. 2, iss. [1], pp. 291-298
Extent
291-298
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Bretholz, B., editor, 1923: Cosmae Pragensis Chronica Boemorum , MG, SS, Nova series, II, Berlín.

[2] Friedrich, G., editor, 1904–1907: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I , Praha.

[3] Hrdina, K., 1950: Kosmova kronika česká , Praha.

[4] Nohejlová-Prátová, E., 1975: Základy numismatiky , Praha.

[5] Pánek, I. a Hladík, Č., 1968: Denár a hřivna v českých pramenech do r. 1222 , Numismatický sborník X, 79-112.

[6] Radoměrský, P., 1952: Peníze Kosmova věku , zvl. otisk z Numismatického časopisu XXI, Praha.