Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací

Variant title
Das böhmische Dorf in der Entstehungszeit der Stadttagglomerationen
Source document: Archaeologia historica. vol. 3, iss. [1], pp. 325-330
Extent
325-330
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Beranová, M., 1975: Zemědělská výroba v 11.-14. století na území Československa . Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně. III/l. Praha.

[2] Fridrich, J. – Smetánka, Z., 1968: Středověká osada u Volevčic, o. Louny . AR, 20, s. 301-306.

[3] Hellich, J., 1923: Příspěvek k podobě zaniklých osad na Poděbradsku . Časopis pro dějiny venkova, 10, s. 1—18, 65—78.

[4] Choc, P., 1963, 1964: Osídlení Čech před účastí cizích kolonistů . Demografie, 1963, s. 38-52, 126-137, 235-244, 311-340; 1964, s. 21-28.

[5] Klápště, J., 1973: Černokostelecko jako kolonizační oblast . Historická geografie, 10, s. 123-138.

[6] Pleiner, R., 1969: Středověká sídliště s kovárnami u Mutějovic . PA, 60, s. 533-571.

[7] Richterová, J., 1974: Zaniklá středověká osada u Smečna . AR, 26, s. 62-630.

[8] Smetánka, Z., 1960: Zaniklé středověké osady na Černokostelecku . Český lid, 47, s. 24-25.

[9] Smetánka, Z., 1963: Osada z doby hradištní u Kojic ve východních Čechách . AR, 15, s. 29-44.

[10] Smetánka, Z., 1966: Ekonomika dvou středověkých sídlišť v Bylanech u Kutné Hory . In: Z českých dějin. Praha, s. 13-22.

[11] Smetánka, Z., 1969: Průzkum zaniklé středověké osady Svídna u Slaného (Předběžná zpráva) . AR, 21, s. 618-625.

[12] Smetánka, Z., 1972: Archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad v Čechách v letech 1965-1971 . AR, 24, s. 417-427.

[13] Smetánka, Z., 1973: Povrchový průzkum na lokalitě Karlík u Dobřichovic . Historická geografie, 10, s. 81-96.

[14] Smetánka. Z., 1974: Die Archäologie und das mittelalterliche Dorf in Böhmen. Rückblick, Gegenwart, Perspektive . Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, 2, s. 121-127.

[15] Smetánka, Z. — Hrdlička, L., 1969: Mladohradištní sídliště v Běhařově . AR, 21, s. 392 až 394.

[16] Smetánka, Z. – Klápště, J., 1975: Archeologie a česká vesnice 10—13. století . AR, 27, s. 286-296.

[17] Smetánka, Z. – Škabrada, J., 1975: Třebonín na Čáslavsku v raném středověku . AR, 27, s. 72-85.

[18] Smetánka, Z. – Škabrada, J., 1976: K metodice studia půdorysu české raně středověké vesnice . In: Archaeologia historica I. Brno, s. 55-60.

[19] Škabrada, J. – Smetánka, Z., 1974: K metodice povrchového průzkumu raně středověké vesnice . Památková péče, 5, s. 297-306.

[20] Štěpánek, M., 1967: Plužina jako pramen dějin osídlení (Příspěvky k dějinám osídlení 1) . ČČH, 15, s. 725-746.

[21] Štěpánek, M., 1968: Plužina jako pramen dějin osídlení (Příspěvky k dějinám osídlení 2) . ČCH, 16, s. 247-274.

[22] Šusta, J., 1926: Dvě knihy českých dějin. Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308 . Praha.

[23] Velcl, F., 1904: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Slánském . Praha.

[24] Vencl, Sl., 1971: Some Remarks on the Study of Prehistoric Structures . American Antiquity, 36, s. 451-455. | DOI 10.2307/278464