Sídlištní formy v centru i v podhradí Kouřimě a Hradska u Mělníka v časné době dějinné

Variant title
Siedlungsformen im Zentrum und in der Vorburg von Kouřim und Hradsko bei Mělník in frühgeschichtlichert Zeit
Author: Šolle, Miloš
Source document: Archaeologia historica. vol. 3, iss. [1], pp. 371-379
Extent
371-379
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Borkovský, I., 1953: Staročeský dvorec na Levém Hradci . AR V, s. 621-624, 636-646.

[2] Friedrich, G., 1904–1907: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. 1 . Praha.

[3] Hrdlička, L., 1972: Předběžné výsledky výzkumu v Praze I na Klárově . AR XXIV, s. 644-663 (661).

[4] Kaván, J., 1956: Archeologický výzkum v Hradištku u Davle . AR VIII, s. 377-386.

[5] Richter. M., 1963: Výzkum opevněné středověké osady v Hradištku u Davle . AR XV, s. 200-219, 221-223.

[6] Šolle, M., 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách . Monumenta archaeologica XV. Praha.

[7] Šolle, M., 1969: Kouřim v mladší a pozdní době hradištní . PA LX, s. 1-124.

[8] Šolle, M., 1970: Příspěvek archeologie k lokalizaci tzv. "Canburgu" . Sborník NM v Praze, řada A – historie XXIV, s. 177-183.

[9] Šolle, M., 1972: Zur Entwicklung der frühmittelalterlichen slawischen Keramik im Bereiche Ostböhmens . Origine et débuts des Slaves VII. Praha, s. 141-177.

[10] Šolle, M., 1977a: Kouřim im frühen Mittelalter, Archäologie als Geschichtswissenschaft . Schriften zur Ur- und Frühgeschichte. Berlin, s. 419-425.

[11] Šolle, M., 1977b: Hradsko u Mšena I. Od pravěku do doby slovanské a otázka Canburgu franckých letopisů . PA LXVIII, s. 323-393.

[12] Turek, R., 1946: Prachovské skály na úsvitě dějin . Praha.