Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade

Title: Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade
Variant title
Ergebnisse der archäologischen Grabung auf der Burg Beckov
Source document: Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 393-401
Extent
393-401
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Chaloupecký, V.: Staré Slovensko. Bratislava 1923, s. 88.

[2] Jančová, L.: Umelecké pamiatky Beckova. Vlastiv. Čas., 11, 1962, s. 29-31.

[3] Jančušková, M.: Nálezová správa z umelecko-historického výskumu Beckovského hradu. Bratislava 1971, rukopis, archiv Slov. Úst. pam. Starostl. a Ochr. Prír., 814.

[4] Marsina, R.: Slovensko ako súčasť uhorského ranofeudálneho štátu. In: Slovensko. 1. Dejiny. Bratislava, 1971, s. 226, 241.