K lokalizaci johanitské komendy v Přibicích — okr. Břeclav

Variant title
Zur Lokalisierung der Johanniterkommende in Přibice (Bezirk Břeclav)
Author: Unger, Josef
Source document: Archaeologia historica. vol. 4, iss. [1], pp. 273-281
Extent
273-281
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Beranová, M., 1971: Středověká kosa z Bradla , AR XXIII, 63-68.

[2] Beranová, M., 1973: Nejstarší nález řezací stolice na píci v Čechách , AR XXV, 388-391.

[3] Bláha, J., 1970: Zjišťovací výzkum na hradě Šternberku a některé problémy keramiky vrcholného středověku na jihozápadní Moravě , příloha VVM XXII/3, 5 až 36.

[4] Černá, E., 1977: Středověké sklo z hrádku "Kulatý kopec" u zaniklé vsi Koválov , AH 2, 161-165.

[5] Felgenhauer-Schmiedt, S., 1977: Das Fundmaterial des Hausbergs zu Gaiselberg , NÖ., Arch. Austriaca 61/62, 209-236.

[6] Fialová, V., 1956: Doklady husitské tradice v Přibicích nad Táborem , Časopis Moravského musea – společenské vědy XLI, 121-134.

[7] Konečný, L., 1977: Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obran u Brna , AH 2, 229-237.

[8] Měřínský, Z., 1976: Zaniklé středověké osady na panství kláštera oslavanského , AH 1, 109-119.

[9] Michna, P. J., 1974: Objev středověké studny v Brně , AR XXVI, 62-65.

[10] Mikolajczyk, A., 1977: Naczynia datowane skarbami monet XIV-XVIII w. na ziemiach Polskich , Wroclaw-Warszawa–Kraków–Gdaňsk.

[11] Nekuda, V., 1972: Středověká ves Mstěnice , VVM XXIV, 12-45.

[12] Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag , Brno.

[13] Nekuda, V. – Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě , Brno.

[14] Novotný, B., 1976: Záchranný výzkum zaniklého středověkého dvorce a chat u Šakvic (o. Břeclav) , AH 1, 61-88.

[15] Radoměrský, P. – Richter, M., 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi , SbNM v Praze – řada A – Historie, 57-171.

[16] Spurný, F., 1978: Příspěvek ke kolonisaci jižní Moravy , Jižní Morava 14, 186-193.

[17] Steininger, H., 1960: Die münzdatierte Keramik des Mittelalters und der frühen Neuzeit in Österreich , Wien.

[18] Unger, J., 1973: Zjišťovací výzkumy v Přibicích (okr. Břeclav) , PV 1972, 80.

[19] Unger, J., 1974: K lokalisaci některých zaniklých středověkých osad v okolí Pohořelic (okres Břeclav) , Jižní Morava II, 22-33.

[20] Unger, J., 1976: Archeologický výzkum trati "Klášterka" u Pohořelic v letech 1970-1972 , AH 1, 169-174.

[21] Unger, J., 1977: Stav výzkumu zaniklých vsí v mikroregionu na soutoku Jihlavy a Svratky , Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 258-262.

[22] Wolny, G., 1836: Markgrafschaft Mähren II , Brünner Kreis, II. Abt., Brno.

[23] Zemek, M., 1978: Jižní Morava v lichtenštejnských listinách Vaduzu I , Jižní Morava 14, 169-185.

[24] Zháněl, J., 1967-1971: Biskupský hrad Melice I-III , Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově 71-73.