Archeologický výzkum kostela sv. Víta v Zahrádce, okr. Havlíčkův Brod, v zátopové oblasti vodního díla Zelivka II

Variant title
Die archäologische Untersuchung der St.-Veit-Kirche in Zahrádka, Bez. Havlíčkův Brod, im Überschwemmungsgebiet des Wasserwerkes Želivka II
Author: Hejna, Antonín
Source document: Archaeologia historica. vol. 5, iss. [1], pp. 323-327
Extent
323-327
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] CDB – Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae , Praha 1912–1962.

[2] ČD – České dějiny I , 5,

[3] J. V. Šimák, Středověká kolonisace v zemích českých , Praha 1938.

[4] Reg. — Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae , Praha 1854 až 1953.

[5] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách , Praha.

[6] Mošťák, P., 1975 Kostel sv., Víta v Zahrádce – Stavebněhistorický a architektonický průzkum . Interní tisk SPPKOKP Praha.