K interpretaci geneze trojdílného komorového domu ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě

Variant title
Zur Interpretation des dreiteiligen Speicherhauses
Author: Frolec, Václav
Source document: Archaeologia historica. vol. 7, iss. [1], pp. 67-78
Extent
67-78
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document