Středověké hospodářské objekty z výskumu v Chľabe

Variant title
Mittelalterliche Wirtschaftsobjekte aus der Forschung in Chlaba
Author: Hanuliak, Milan
Source document: Archaeologia historica. vol. 7, iss. [1], pp. 103-112
Extent
103-112
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Frolec, V.: Pokus o etnografickou interpretaci archeologických výzkumů středověké zemědělské usedlosti . Archaeologia Historica 1, Brno 1976, s. 49—52.

[2] Hanuliak, M.—Zábojník, J.: Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe . Archaeologia Historica 6, Brno 1981, v tlači.

[3] Holl, I.: Die mittelalterlichen Wohnhauser von Sárvaly . Archeologiai Ertesitö 106, 1979, s. 50—51.

[4] Hoššo, J.: Biela keramika na Slovensku podla doterajšieho stavu bádania . Zborník FFUK, Musaica XXII, Bratislava 1971, s. 61—70.

[5] Kondert, J.: Vinařské domky a sklepy v Sebechlebech . Slovenský národopis 28, 1980, s. 100—109.

[6] Kšír, J.: Lidové stavitelství na Hané . Československá etnografie VI, 1958, s. 237—269.

[7] Mencl, V.: Lidová architektura v Československu . Praha 1980.

[8] Nekuda, V.—Reichertová, K.: Středověká keramika v Čechách a na Moravě . Brno 1968.

[9] Nekuda, V.: Středověká ves Mstěnice . Vlastivědný věstník Moravský XXVI, 1972, s. 12—45.

[10] Nekuda, V.: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic . Brno 1975.

[11] Parádi, N.: Die Keller und offen der mittelalterlichen Ortschaft Sárvaly . Archeologiai Ertesitö 106, 1979, s. 65—66.

[12] Povincová, E.: Priestorová skladba polnohospodárstva . In: Slovensko — ľud 1., Bratislava 1974, s. 101—148.

[13] Súpis pamiatok na Slovensku 1 , Bratislava 1967.

[14] Škabrada, J.: Sýpky v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu jihočeské oblasti . Archaeologia Historica 3, Brno 1980, s. 355—364.

[15] Vlastivedný slovník obci na Slovensku . Bratislava 1977.