Zaniklé vesnice na Uhersko-hradišťsku-brodsku v období 13.—18. století

Variant title
Dorfwüstungen des 13.—18. Jh. auf dem Gebiet von Uh. Hradiště und Uh. Brod
Source document: Archaeologia historica. vol. 7, iss. [1], pp. 163-168
Extent
163-168
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Snášil, R., 1980: Sídlištní síť 10.—15. století na Uherskohradišťsku , Arch. H 5/60. Brno.

[2] Snášil, R., 1981: Opevněná sídliště 10.—16. století na Uherskohradišťsku , Arch. H 6/81. Brno.

[3] Snášil, R., 1982 v tisku: Změny sídlištní sítě a jejich příčiny v 10.—19. století , in: Vlastivěda moravská, Uherskohradišťsko. Brno.

[4] Verbík, A., 1981: Rozvoj města v době předhusitské , in: Uherské Hradiště, dějiny města. Brno.