Nejstarší nálezy ze stavebně-historického průzkumu Koterova a Černice

Variant title
Die ältesten Funde bei der baugeschichtlichen Erforschung in Koterov und Černice bei Plzeň (Pilsen)
Source document: Archaeologia historica. vol. 7, iss. [1], pp. 277-286
Extent
277-286
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document