Řemeslnici 11.—13. století v českých zemích v písemných pramenech

Variant title
Handwerker in den schriftlichen Quellen aus dem 11.—13. Jh. in den tschechischen Ländern
Source document: Archaeologia historica. vol. 8, iss. [1], pp. 73-84
Extent
73-84
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I-V/2 , 1904—1981 Praha (CDB).

[2] Codex iuris municipalis II (CIM), 1895 Praha.

[3] Cosmae Pragensis Chronica Boemorum , 1923, Berlin.

[4] Fontes rerum Bohemicarum II, IV , 1875, 1884, Praha.

[5] Naše národní minulost v dokumentech , 1954 Praha.

[6] Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae II , 1882, Praha.

[7] Gabriel, F., Smetana, J., 1982: K problému existence řemesel na vesnici . Archeologia historica 7., 509—515.

[8] Janáček, J., 1903: Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu . Praha.

[9] Kejř, J., 1969: Zwei Studien über die Anfänge der Städteverfassung in den böhmischen Ländern, I . Die ältesten böhmischen und mährischen Städte, Historlca XVI, 81—116.

[10] Kristen, Z., 1961: Pamětní záznam o založení a obvěnění kapituly litoměřické , Acta univ. Palackianae Olomoucensis, Historica II, 69—97.

[11] Krzemieńska, B., Třeštík, D., 1964: Služebná organizace v raně středověkých Čechách , ČsČH XII. č. 5.

[12] Krzemieńska, B., Třeštík, D., 1978: Hospodářské základy raně středověkého státu ve střední Evropě , Hospodářské dějiny I, Ostav čs. a svět. dějin ČSAV Praha 149—230.

[13] Lorenc, V., 1973: Nové Město pražské , Praha.

[14] Mendl, B., 1924: Sociální krise měst ve století čtrnáctém , ČČH XXX, 35—73.

[15] Pražák, J., 1955: Privilegium Přemysla I. pro Doksany a jeho konfirmace r. 1276 , Sborník archiv, prací V/1, 159—203.

[16] Rybakov, B. A., 1948: Istorija kultury drevnej Rusi I . Materiaľnaja kultura — Remeslo.

[17] Tomas, J., 1967: Počátky města Litoměřic I , Sborník Severočeského musea, História 5, 15—64.

[18] Tomas, J., 1980, 1981: Počátky města Litoměřic II/1, 2 , Ústecký sborník historický, v tisku a v přípravě.