Orlice jako chronologický motiv kachlového reliéfu

Variant title
Der Adler als chronologisch relevantes Motiv des Kachelreliefs
Source document: Archaeologia historica. vol. 8, iss. [1], pp. 155-166
Extent
155-166
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Cach, F., 1974: Nejstarší české mince, III , 1974, Praha.

[2] Čarek, J., 1938: O pečetech českých knížat a králů z rodu Přemyslova , Sb. příspěvků k dějinám Hl. města Prahy, VIII.

[3] Dostál, E., 1928: Příspěvky k dějinám Českého iluminátorského uměni na sklonku 14. století , Brno.

[4] Hašková, J., ed. 1982: Dějiny peněz na území ČSSR , Praha.

[5] Friedensburg, F., 1931: Die Slezischen Münzen des Mittelalters , Breslau.

[6] Friedl, A., 1956: Magister Theodoricus, Das Problem seiner malerischen Form , Praha.

[7] Kalista, Z.—Funk, J., 1946: Svatovítské triforium , Praha.

[8] Kraft, W.—Schwemmer, W., 1980: Kaiser Karls IV. Burg und Wappensaal zu Lauf , Nürnberg.

[9] Krása, J., 1971: Rukopisy Václava IV. , Praha.

[10] Květ, J., 1937: Liber Visticus Jana ze Středy , Volné směry XXXIII, 171—183.

[11] Květ, J., 1950: Česká mince doby románské jako výtvarné dílo , Sb. prací na počest G. Kazarova, Sofia.

[12] Legner, A., ed. 1978 a 1980: Die Parier und der Schöne Still 1350—1400 , Europäische Kunst unter den Luxemburgen, Köln.

[13] Matějček, A., 1931: Dějepis výtvarného umění v Čechách I, Středověk , Praha.

[14] Matějček, A., 1938: Česká malba gotická . Praha.

[15] Menclová, D., 1972: České hrady , 2.

[16] Nohejlová-Prátová, E., 1955: Krása české mince . Praha.

[17] Posse, O., 1909 a 1910: Die Siegel der Deutschen Kaiser und Könige von 751 bis 1806 , Dresden, 1 a 2.

[18] Richter, M., 1976: Středověká keramika ze Sezimova Ústí , České Budějovice.

[19] Richterová, J., 1982a: Středověké kachle , Praha.

[20] Richter, M., 1982b: Technologie pražských středověkých kachlů , Archeologica Pragensia 3, (v tisku).

[21] Saurma—Jeltsch, H., 1883: Die Schlesische Münzen und Medaillen . Breslau.

[22] Sejbal, J., 1965: Moravské mince doby husitské , Brno. ,

[23] Sejbal, J., ed. 1966: Sborník I. numismatického sympozia 1964 , Numismatica Moravica II, Brno.

[24] Smetánka, Z., 1959: K problému nejstarších plasticky zdobených kachlů v Čechách , Práce Krajského muzea v Hradci Králové, Ser. B, 2, 107—114.

[25] Urbánkové, E.—Stejskal, K., 1975: Passionál Přemyslovny Kunhuty , Praha.