K metodice třídění středověké keramiky na Táborsku

Variant title
Zur Klassifizierungsmethodik der keramischen Funde aus der Gegend von Tábor
Source document: Archaeologia historica. vol. 8, iss. [1], pp. 175-188
Extent
175-188
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Bouzek, J., 1971, Klasické metody třídění , in: Nové archeologické metody I, UK Praha, 31—54.

[2] Bouzek, J.—Buchvaldek, M., 1971, Nové archeologické metody I. Třídění materiálu . UK Praha.

[3] Černohorský, K., 1952, Keramika a feudalismus , ČL 39, 223—230.

[4] Černohorský, K., 1953, Keramika a feudalismus , ČL 40, 21—31.

[5] Drobná, Z., 1951, Husitské památky v našich zemích , ČNM, 89.

[6] Drobná, Z., 1963, Česká středověká keramika , in: Středověká keramika v Československu, Praha, 14—18.

[7] Durdík, T., 1980, K chronologii keramiky 14.—počátku 15. století ve východní části středních Čech , AH 5, 361—368.

[8] Hejna, A., 1966, Středověká vesnická keramika v Čechách , SbNM řada A — Historie, XX, č. 5, 313—363.

[9] Hejna, A., 1967, Slohová kriteria v datování středověké keramiky , ČNM 136, 177—183.

[10] Hejna, A., 1975, Domácí tradice a cizí vlivy ve tvarovém inventáři středověké keramiky v českých zemích , in: Zpráva o IV. celostátním semináři o středověké keramice v Opavě, Zprávy ČSSA XXVII, 1—2, str. 1—9.

[11] Jičín, R.—Vašíček, Z., 1971, K možnosti srovnávání tvarů na základě podobnosti , in: Nové archeologické metody I, UK Praha, 131—139.

[12] Nekuda, V., 1975, Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonie , Brno, 92—134.

[13] Nekuda, R., 1980, Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska , AH 5, 389—450.

[14] Nekuda, V.—Reichertová, K., 1968, Středověká keramika v Čechách a na Moravě , Brno.

[15] Pavlů, I., 1971, Pražská keramika dvanáctého a třináctého století , Praehistorica IV.

[16] Pavlů, I.—Pavlů, I., 1971, Seriace nálezových souborů středověké keramiky , in: Nové archeologické metody I, UK Praha, 122—130.

[17] Pleiner, R., 1970, Středověká výroba smoly v Krásné dolině u Rakovníka , PA LXI, 472 až 515.

[18] Pleinerová, I.—Zeman, J., 1970, Návrh klasifikace časně slovanské keramiky v Čechách , AR, 721—732.

[19] Radoměrský, P., 1963, Keramika datovaná mincemi , in: Středověká keramika v Československu, Praha, 32—38.

[20] Radoměrský, P., 1964, Středověká keramika , Muzejní a vlastivědná práce II, č. 2.

[21] Radoměrský, P.—Richter, M., 1974, Korpus české středověké keramiky datované mincemi , SbNM XXVIII, č. 2—4, 57—171.

[22] Reichertová, K., 1956, Příspěvek k datování středověké keramiky v Čechách , PA XLVII, 171—185.

[23] Reichertová, K., 1957, K metodickým otázkám studia středověké keramiky , AR, 567 an.

[24] Reichertová, K., 1957, Příspěvek k datování středověké keramiky 13. století , ČNM CXXVI, 147—153.

[25] Reichertová, K., 1959, Středověká keramika datovaná mincemi , PA L, 246—256.

[26] Reichertová, K., 1965, Středověká keramika ze Sezimova Ústí, Tábora a Kozího Hrádku , ASM III.

[27] Richter, M.—Smetánka, Z., 1959, Příspěvek k metodice studia středověké keramiky v Čechách , AR, 86—97.

[28] Richter, M., 1959, Keramika z 12. až poč. 14. století v Čechách datovaná poklady mincí , ČNM CXXVII, 4—20.

[29] Richter, M., 1961, Nejstarší středověká polévaná keramika v Čechách , PA LH, 533—579.

[30] Svoboda, J., 1977, Pokus o matematickou analýzu slovanské keramiky (K rekonstrukci a datování slovanských hrncovitých nádob z Čech) , Zprávy ČSSA při ČSSAV XIX.

[31] Švehla, J., 1901, Nádobí kuchyně a stolu staročeského. Drobty k dějinám českého hrnčířství XIV. a XV. století . Tábor.

[32] Švehla, J., 1911, Nádoby s nápisy z Ústí Sezimova a Kozího Hrádku , ČSPSČ XIX, 9.

[33] Švehla, J., 1932, Několik poznámek pokud se týká krášlení středověkých nádob , JHS V, 53.

[34] Turek, R., 1947, České hradištní nálezy datované mincemi , SlAnt I, 485—534.

[35] Zápotocký, M., 1978, Středověká keramika severočeského Polabí . Morfologie a relativní chronologie, PA LXIX, 171—238.

[36] Zápotocký, M., 1979, Katalog středověké keramiky severočeského Polabí , Výzkumy v Čechách — Supplementum, AÚ ČSAV Praha.