Raně novověké berounské zboží ve světle archelogických výzkumů v Berouně

Title: Raně novověké berounské zboží ve světle archelogických výzkumů v Berouně
Variant title
Frühneuzeitliche Berouner Ware im Lichte archäologischer Forschungen
Source document: Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 189-196
Extent
189-196
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Koula, J., 1917: Co nám vyprávějí pražské střepy XVII. stol. Památky archeologické 19: 12—16, 123—129, 176—184, 250—257.

[2] Matoušek, V.—Scheufler, V., (v tisku): Nálezy novověké keramiky v Berouně. Vlastivědný sborník Podbrdska.

[3] Scheufler, V., 1972: Lidové hrnčířství v českých zemích — Volkstümliche Töpferei in den böhmischen Ländern. Praha.

[4] Scheufler, V., 1978: České majoliky — Böhmische Majoliken. Časopis Národního muzea — řada historická, 147: 173—189.

[5] Vávra, J., 1899: Paměti královského města Berouna. Beroun.

[6] Winter, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve XIV. a v XV. století. Praha.

[7] Winter, Z., 1909: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha