Prvé zprávy o sídlištích jako jeden z pramenů poznání dějin osídlení. Možnosti jejich interpretace

Variant title
Ersterwähnungen von Siedlungen als Erkenntnisquelle zur Siedlungsgeschichte. Interpretationsmöglichkelten
Source document: Archaeologia historica. vol. 8, iss. [1], pp. 405-410
Extent
405-410
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Birnbaumová, A.—Jansová, L., 1929: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Čáslavském , Praha.

[2] Černý, V., 1948: Bible českého místopisu , Český lid 3, 38—39.

[3] Horák, J. V., 1958: Obtíže v historickém místopisu , ČSPSČ 65, 228.

[4] Mapa správního rozdělení ČSSR — Východočeský kraj, 1:200 000 , Ústřední správa geodézie a kartografie 1965.

[5] Líbal, D., 1974: A. Merhautová, Raně středověká architektura v Čechách (recenze) , Umění XXII, 2, 160—175.

[6] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách , Praha.

[7] Moucha. V.—Smetánka, Z., 1964: Revizní výzkum na čáslavském Hrádku , AR XVI, 646 až 654.

[8] Profous, A., 1947, 1949, 1951: Místní jména v Čechách I—III , Praha.

[9] Profous, A.—Svoboda, J., 1957: Místní jména v Čechách IV , Praha.

[10] Skalský, G., 1955: Význam slavníkovského mincovnictví , NS II, 5—26.

[11] Smetánka, Z.—Škabrada, J., 1975: Třebonín na Čáslavsku v raném středověku , AR XXVII, 72—85, 119—120.

[12] Smetánka, Z.—Škabrada, J., 1977: K počátkům městečka Ronova nad Doubravou , in: Středověká archeologie a studium počátků měst, 105—112, Praha.

[13] Svoboda, J.—Šmilauer, V., 1960: Místní jména v Čechách V , Praha.

[14] Škabrada, J.—Smetánka, Z., 1975: Neznámý románský kostel na Libické cestě , AR XXVII, 178—181.

[15] Šmilauer, V., 1978: Cestou k novému Profousovi , ZMK 19, 317—326.

[16] Turek, R., 1974: Zbytky předrománského chrámce na Čáslavsku v Čechách , Umění XXII, 5, 463—467.

[17] Umělecké památky Čech I—III , Praha 1977, 1978, 1980.

[18] Vavroušková, A., 1960: Vznik díla Dr. A. Profouse Místní jména v Čechách , in: Místní jména v Čechách V, 19—23.

[19] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemie , ed. G. Friedrich, Praha 1904 sq.

[20] FRB: Fontes rerum bohemicarum — Prameny dějin českých, ed. J. Emler, Praha 1873 sq.

[21] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae , ed. K. Erben, J. Emler, B. Mendl, Praha 1855 sq.