Výsledky výzkumu v Lošlicích-Zádlovicích, okr.Šumperk

Variant title
Zu den Forschungsergebnissen in Loštice-Zádlovice, Bez. Šumperk
Source document: Archaeologia historica. vol. 9, iss. [1], pp. 101-110
Extent
101-110
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] CDB – Codex diplomaticus et epistolatis regni Bohemiae I – cd. G. Friedrich, Praha 1904-1907.

[2] Bistřický, J., 1979: Datování Zdíkovy listiny . Mikulovská sympozia 78, 53-55.

[3] Goš, V., 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici . AR XXVII, 338-541.

[4] Goš, V., 1978: Havelkovo muzeum v Lošticích . Katalog archeologické sbírky. ZČSSA při ČSAV, XX, seš. 5, 134-165.

[5] Goš, V., v tisku: K problematice zahloubených obytných staveb 13. stol. na severní Moravě (Objekt č. 16 z Loštic-náměstí) . VVM.

[6] Goš, V. – Karel, J. – Novák. J., 1974: Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově . ČSIM, série B, XXIII, 110-120.

[7] Hilczerówna, Z., 1956: Ostrogi polskie z X–XIII wieku . Poznań.

[8] Ruttkay, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II) . SiA XX1V –2, 245-395.