Záverečné stanovisko účastníkov XVI. celoštátnej konferencie archeológie stredoveku so zameraním na hlavnú tému "Hospodárske dejiny na území ČSSR v stredoveku na základe výsledkov archeologického badania a interdisciplinárnych expertíz"

Source document: Archaeologia historica. vol. 10, iss. [1], pp. 5-7
Extent
5-7
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Document