Několik poznámek k dispozici olomouckého hradu

Title: Několik poznámek k dispozici olomouckého hradu
Variant title
Einige Bemerkungen zur Disposition der Burg in Olomouc
Source document: Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 95-101
Extent
95-101
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Bachmann, E. 1980: Kaiserburg Nürnberg. 11. vydání. München.

[2] Borkovský, I. 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Památníky naší minulosti 6. Praha.

[3] Čerešňák, B. a kol. 1980: Přehled dějin Moravy I. Brno.

[4] Dohnal, V. 1981: Mladohradištní pohřebiště na Olomoucku, AR XXXIII, 258-268.

[5] Dohnal, V. 1984: K otázce funkční interpretace románského paláce v Olomouci, in: Urbes Medii Aevi. Praha, 29-41.

[6] Durdík, T. 1978: Archeologie k počátkům a podobě přemyslovského Křivoklátu. Výsledky prvé etapy výzkumu (1973—75). AR XXX, 304-320, 357-360.

[7] Durdík, T. v tisku: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts im Mitteleuropa.

[8] Fiala, A.-Vallašek, A. 1975: Informácia o výskume Spišského hradu, AR XXVII, 444-446.

[9] Hlobil, I. 1984: K vývoji a současném stavu poznání Přemyslového paláce v Olomouci, Umění XXXII, 193-205.

[10] Hlobil, I.-Michna, P.-Togner, M. 1984: Olomouc. Praha.

[11] Kordiovský, E. 1972: Počátky Břeclavi ve světle historických pramenů, Malovaný kraj VIII/5, 5-6; 6, 5.

[12] Kšír, J. 1970: Nejstarší zděná hradba kolem olomouckého dómu, Památková péče 1970, 193-203.

[13] Líbal, D. 1979: Výtvarné a časové zařazení oken románského přemyslovského paláce v Olomouci, Historická Olomouc a její současné problémy I, 59-65.

[14] Meckseper, C. 1975: Ausstrahlungen des französischen Burgenbaus nach Mitteleuropa im 13. Jahrhundert. Beitrage zur Kunst des Mittelalters, Festschrift, für Hans Wenztel zum 60. Geburtstag, Berlin, 135-144.

[15] Meckseper, C. 1982: Die Bergriede von Besigheim und Reichenberg, Château Gaillard IX-X, 199-212.

[16] Merhautová-Livorová, A. 1979: K poslání a datování budovy na severní straně svatováclavské basiliky v Olomouci, Historická Olomouc I, 67-70.

[17] Nechvátal, B. 1976: Vyšehrad. Praha.

[18] Novotný, B. 1964: K otázce osídlení olomouckého kopce a kláštera Hradisko ve střední a pozdní době hradištní, PA LV, 392-415.

[19] Pojsl, M. 1981: Přemyslovský knížecí hrad v Olomouci, AH VI, 199-220.

[20] Polla, B.-Slivka, M.-Vallašek, A. 1981: K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku. AH 6, 361-406.

[21] Reichertová, K. 1949: Přemyslovský hrad a předhradí v Olomouci, AR I, 60-73.

[22] Richter, V. 1959: Raněstředověká Olomouc. Praha-Brno.

[23] Rozehnal, A. 1979: Vznik a zánik románského přemyslovského paláce v Olomouci, Historická Olomouc I, 21-54.

[24] Salch, Ch. L. 1979: Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France. Strasbourg.

[25] Salch, Ch. L.-Bournouf, J.-Finó, J. F. 1977: L'atlas des châteaux forts en France. Strasbourg.

[26] Smetana, R. 1979: Dvě poznámky k otázce stáří olomouckého románského paláce, Historická Olomouc I, 79-83.

[27] Štulc, J. 1976: Obnova Přemyslovského paláce v Olomouci, Památková péče 1976, 24-27.

[28] Wäscher, H. 1962: Feudalburgen in den Bezirken Halle und Magdeburg I—II. Berlin.