Bývalý biskupův dům na Pražském hradě

Variant title
Das ehemalige Bischofshaus auf der Prager Burg
Source document: Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 117-126
Extent
117-126
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Borkovský, I. 1946: Hrob bojovníka z doby knížecí na Pražském hradě , PA XXXXII, 1939-46, 122-132.

[2] Borkovský, I. 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat , Praha.

[3] Fiala, K. 1925: Bývalý dům biskupův na Hradě pražském , PA XXXVI, 418-442.

[4] Guth, K. 1929: Praha, Budeč, Boleslav . Svatováclavský sborník I, 686-818. Praha.

[5] Hejdová, D.-Frýda, F.-Šebesta, P.-Černá, E. 1983: Středověké sklo v Čechách , AH 883, 243-266.

[6] Merhautová, A. 1971: Raně středověká architektura v Čechách . Praha.

[7] Svoboda, J. 1984: Stručné dějiny domu čp. 48—IV na Pražském hradě . Nepubl. rukopis.