K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Horšovském Týně

Variant title
Zu den Anfängen und der mittelalterlichen Baugestalt der Burg in Horšovský Týn
Source document: Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 127-142
Extent
127-142
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Bureš, F. 1974: Horšovský Týn - Konsignace hloubkového průzkumu kaple . Rkp. SÚRPMO, Praha.

[2] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. I , 1907, ed. G. Friedrich. Praha.

[3] Davídek, V. 1949: Hrad a zámek Horšovský Týn . Poklady národního umění 104-105. Praha.

[4] Durdík, T. 1981: Problematika výzkumu hradů v Čechách . AH 6, 7-17.

[5] Durdík, T. 1982: Hrady kastelového typu v Čechách . Kandidátská disertační práce. ARÚ ČSAV Praha.

[6] Durdík, T., v tisku: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts im Mitteleuropa . Praha.

[7] Dvořáková, V. 1954: Horšovský Týn. Státní zámek, město a okolí . Praha.

[8] Heroutová, M.-Holanová, E.-Líbal, D. 1967: Horšovský Týn. Zámek. Stavebně historický průzkum . Rkp. SÚRPMO Praha.

[9] Macák, A. 1953: Počátky Horšovského Týna . ČSPS 54, LXI, 43-47.

[10] Menclová, D. 1976: České hrady I . 2. vydání. Praha.

[11] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohcmiae et Moraviae. I , 1855 ed. K. J. Erben, Praha.

[12] Sedláček, A. 1935: Hrady, zámky a tvrze království českého 9 , 2. vydání. Praha.