Zasedání moravské části IRB pro využití geofyziky v archeologii