Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě

Variant title
Grundriß- und Bauform des mittelalterlichen ländlichen Hauses in Mitelmähren
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 157-169
Extent
157-169
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Dvořák K., 1975: Humanistická etnografie Čech. Johannes Butzbach a jeho Hodoporicon . Praha.

[2] Frolec V., 1982: K interpretaci geneze trojdílného komorového domu. (Ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě.) AH 7/82, 67—77.

[3] Matějček A., 1950: Česká malba gotická . Praha.

[4] Měřínský Z., 1977: Nález propadlého lochu na ZSO Řevušín, okr. Brno-venkov . AR 29, 203—204.

[5] Nekuda V., 1972: Středověká ves Mstěnice. Deset let archeologického výzkumu . VVM 24, 12—47.

[6] Nekuda V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic . Brno.

[7] Nekuda V., 1981: Dvacet let archeologického výzkumu na lokalitě zaniklé středověké osady Mstěnice 1960—1980 . VVM 33, 129—146.

[8] Nekuda V., 1984: Vesnický středověký dům na Moravě . AH 9/84, 21—37.

[9] Pešina J., 1950: Česká malba pozdní gotiky . Praha.

[10] Smetánka Z., 1985: K ikonografii středověké vesnice . AR 37, 319—333.

[11] Šaurová D., 1967: Zaniklá středověká osada Konůvky na Slavkovsku . VVM 19, 163 až 174.

[12] Šaurová D., 1971: Systematický výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku . ZSV I, 169—183.

[13] Šaurová D., 1980: Středověká ves Vilémov, neobvyklé centrum podomáckého železářství . Sb. TM v Brně 3, 128—136.

[14] Škabrada J., 1978: Sýpky domů v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu jihočeské oblasti. Šíje vesnických sýpek a středověkých zemnic . AH 3, 355—369.

[15] Trkovská V., 1963: Iluminace v rukopisech 11.—17. stol. jako národopisné prameny . Český lid 50, 257—269.

[16] Unger J., 1971: První výsledky archeologického výzkumu středověkých objektů v trati "Klášterka" u Pohořelic, okr. Břeclav . ZSV I, 161—164.

[17] Unger J., 1984: Zaniklá ves Topolany u Vranovic, okr. Břeclav . AH 9/84, 65—100.