Statek v Trstěnici u Litomyšle z roku 1597

Variant title
Der Bauernhof in Trstěnice bei Litomyšl aus dem Jahr 1597
Author: Severin, Karel
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 301-317
Extent
301-317
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Frolec V., 1975: K otázce vztahů mezi archeologickými a etnografickými doklady vesnického obydlí . AR 27, 1975, 342—345.

[2] Frolec V.—Vařeka J., 1983: Lidová architektura . Praha 1983.

[3] Jirásek A., 1920: O českých osadách a dřevěných stavbách . In: Rozmanitá prosa, skizzy a studie. I. Sebrané spisy XXII, Praha 1920.

[4] Jirásek A., 1922: Za Vojnarkou . In: Směsa. Belletrie a paměti. Sebrané spisy XLIV, Praha 1922.

[5] Kopecký F., 1922—1923: V Lubné u "Zimů" . Od Trstenické stezky 2, 1922—1923, 141—142.

[6] Máčel O., 1980: Vývoj lidového domu v oblasti Svitav, Moravské Třebové a Lanškrouna . Národopisné aktuality 17, 1980, 183—197.

[7] Mencl V., 1980: Lidová architektura v Československu . Praha 1980.

[8] Míka A., 1960: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století . Praha 1960.

[9] Nováková T., 1895: Ve starobylém selském statku . Národní listy 35, č. 57 z 26. 2. 1895, 1—2.

[10] Nováková T., 1903: Východočeské lomenice . Praha 1903.

[11] Skřivánek M., 1981: Hospodářství města Litomyšle od konce třicetileté války do třetí čtvrtiny XVIII, století. Materiály k dějinám Litomyšle. Zpráva č. 8 . Rukopis v Okresním archívu v Litomyšli. 1981.

[12] Svoboda R., 1894: Průvodce po národopisném oddělení národopisné a průmyslové výstavy v Litomyšli, konané ve dnech 15—29. července 1894 . Litomyšl 1894.

[13] Šimek J., 1911: Jirásek na vycházkách a výletech . In: Jiráskova Litomyšl. Studie a vzpomínky k šedesátým narozeninám Aloise Jiráska. Praha 1911.

[14] Šimek J., 1927: Moje paměti a vzpomínky . Praha 1927.

[15] Škabrada J., 1978: Objev a zánik domu č. p. 22 z Živhošti . ČL 65, 1978, 233—237.

[16] Tomíček A., 1899: Sedlák od století šestnáctého na Litomyšlsku . ČL 8, 1899, 7—11, 153—156, 164—168.

[17] Tomíček A., 1903: O poměrech selských na Litomyšlsku . Památky archeologické a místopisné 20, 1902—1903, Praha 1903, 127—130.

[18] Tomíček A., 1907—1908: Staré selské obrázky . Kulturní a historické paměti Litomyšlska. Příloha Obzoru litomyšlského 3, 1907—1908, 1—16.

[19] Vejdiš J., 1980: K charakteru starých roubených budov . Národopisné aktuality 17, 1980, 169—182.