Stavebně historické průzkumy SÚRPMO na Pražském hradě z posledního období : (Západní díl Jižního křídla a kaple sv. Kříže)

Title: Stavebně historické průzkumy SÚRPMO na Pražském hradě z posledního období : (Západní díl Jižního křídla a kaple sv. Kříže)
Variant title
Bauhistorische Erforschung der Prager Burg in der letzten Zeit (Wastteil des Südflügels und die Kapelle des Heiligen Kreuzes) — durchgeführt von SÚRPMO
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 199-208
Extent
199-208
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Borkovský, J., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha.

[2] Morávek, J.—Wirth, Z., 1947: Pražský hrad v renesanci a baroku, Praha.

[3] Novotný, A., 1946: Grafické pohledy Prahy 1493—1850, Praha.

[4] Burian, J.—Svoboda, J., 1973: Pražský hrad, Olympia Praha.