Nové objevy v areálu středověké tvrze v Praze 8-Čimicích (Předběžná zpráva)

Variant title
Neue Entdeckungen im Areal der mittelalterlichen Feste in Prag 8-Čimice (vorläufiger Bericht)
Author: Huml, Václav
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 353-368
Extent
353-368
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Hrdlička, L. 1977: Předběžné výsledky výzkumu v paláci Kinských v Praze 1-Starém Městě , Středověká archeologie a studium počátku měst, s. 199—215, Praha.

[2] Huml, V. 1980: Výzkum v areálu hotelu International v Praze 1-Starém Městě , Arch. Prag. 1, 179—189.

[3] Huml, V. 1985: Středověká tvrz v Praze 8-Čimicích , AH 10, 296—302.

[4] Huml, V. 1986: Příspěvek k osídlení severního pravobřeží Vltavy (Praha 8) do počátku 15. stol. , AH 11, 441—459.

[5] Pavlů, I. 1971—1972: Pražská keramika 12.—13. století , PÚ, Praha.

[6] Richter, M. 1982: Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera , Praha.

[7] Richter, M. 1959: Keramika z 12. až počátku 14. století, doložená poklady mincí , ČNM CXXVIII, 4—22.

[8] Smetánka, Z. 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní , PA LXIV, 463—486.