Nové příspěvky ke stavebnímu vývoji Chebu

Title: Nové příspěvky ke stavebnímu vývoji Chebu
Variant title
Neue Beiträge zur Bauentwicklung Chebs im 13. Jahrh.
Author: Šebesta, Pavel
Source document: Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 123-130
Extent
123-130
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] CASTELIN, K., 1956: Chebské mincovnictví v době grošové (1305-1520). Numismatický sborník III, 73–113.

[2] KLÍMA, V., 1961: Chebské brakteátové feniky. Numismatické listy XVI. 131–135.

[3] LÍBAL, D. a kol., 1973: Cheb, soubor, býv. kláštera františkánů a klarisek. Stavebně historický průzkum.

[4] PEŤAS, F., 1966: Historické město Cheb. In: Cheb, městská památková rezervace a hrad. Praha.

[5] ŠAMÁNKOVÁ, E., 1974: Cheb. Praha.

[6] SUHLE, A., 1973: Deutsche Münz- und Geldgeschichte von den Anfängen bis zum 15. Jahrhundert. Berlin.