Revizní archeologický výzkum na knížecí a královské akropoli na Vyšehradě (Předběžné sdělení)

Variant title
Archäologische Revisionsgrabung auf der fürstlichen und königlichen Akropolis auf Vy­šehrad
Source document: Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 213-217
Extent
213-217
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] ČÁREK, J., 1947: RománskÁ Praha . Praha.

[2] GUTH, K., 1931: Vyšehrad , РАМ 1, n. ř. skup. hist., str. 6З—64.

[3] JANÁČEK, J., 1964: Vyprávění o Vyšehradu . Praha.

[4] JANÁČEK, J., 1983: Malé dějiny Prahy. 3 . přepracované vydání. Praha.

[5] KAŠIČKA, F.—NECHVÁTAL, B., 1979: K problematice — CURIA REGIS — na Vyšehrade , AH 4, 95—103.

[6] MENCL, V., 1948: Praha předrománská a románská , Osmero knih o Praze II, str. 45—125.

[7] MENCL, V., 1969: Praha . Praha

[8] NECHVÁTAL, B., 1972: Výsledky nového výzkumu Vyšehradu , AR XXIV, 394—402, 471—478.

[9] NECHVÁTAL, B., 1973: Archeologický výzkum Vyšehradu , PSH 8, 5—28.

[10] NECHVÁTAL, B., 1975: Archeologický výzkum Vyšehradu v roce 1971—73 , AR XXVII, 159—177, 234—237.

[11] NECHVÁTAL, B., 1976: Vyšehrad . Praha.

[12] NECHVÁTAL, B., 1983a: Vyšehrad, stručný průvodce . Praha.

[13] NECHVÁTAL, B., 1983b: Vyšehrad a počátky Prahy , FHB 5, 39—59.

[14] PÍŠA, VL., 1971: Středověký Vyšehrad , Staletá Praha 5, 87—104.

[15] RUFFER, V., 1861: Historie Vyšehradská . Praha.

[16] VACEK, FR., 1914: Náš Vyšehrad v letech 1420—1529 , Nový Obzor IV., měsíčník pro literaturu a umění, Olomouc, 195—197, 258—270, 323—329, 389—394.

[17] VACEK, FR., 1916: Královský Vyšehrad v 15. a 16. století , Sborník historického kroužku, XVII č. 3, 113—132, 161—177.