Raně středověká keramika z areálu býv. Anežského kláštera v Praze 1, Staré Město

Variant title
Frühmittelalterliche Keramik aus dem Areal des ehemaligen Agnes-Kloster in Prag 1, Staré Město
Source document: Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 399-408
Extent
399-408
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BECKOVSKÝ, Poselkyně starých příběhů českých . Praha 1700, 313.

[2] J. VOTOČKOVÁ-JOACHIMOVÁ, Klášter na Františku v Praze . Umění 1943—44, 301, 393—405;

[3] J. VOTOČKOVÁ-JOACHIMOVÁ, K slohovému původu kláštera bl. Anežky . Umění 1966, 189—213.

[4] I. BORKOVSKÝ, Klášter bl. Anežky Přemyslovny v Praze . ČSPS 1955—63. 24—35;

[5] I. BORKOVSKÝ, Výzkum v klášteře bl. Anežky v Praze 1 . AR 1956, VIII, 191—192, 194—204, 209—211.

[6] J. HYZLER, Vývojová problematika rekonstrukce kláštera bl. Anežky v Praze . Pam. péče 1964, 24, 262.

[7] K. REICHERTOVÁ, Výzkum dvorka před býv. kostelem sv. Františka v areálu Anežského kláštera v Praze 1, Na Františku . AR XIX 1967, 525—534.

[8] K. REICHERTOVÁ, Nález chlebové pece v Anežském klášteře v Praze 1, Na Františku . AR XX 2, 1968, 220—229.

[9] K. REICHERTOVÁ, Archeologický výzkum severního dvora Anežského kláštera . Pam. péče 9 1980, 525—534.

[10] P. HEŘMAN, Anežský klášter obnoven . Pam. péče 9, 1980, 513—524.

[11] Z. NEMEŠKALOVÁ-JIROUDKOVÁ, Jeton dvou význačných osobností ze 16. století . Num. listy XXI 1966, 42—45.

[12] J. MIKULKA, Anežka Přemyslovna . Praha 1988, 13, 1—40.