Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském

Variant title
Die St.-Michael-Kirche in der Prager Altstadt
Source document: Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 277-285
Extent
277-285
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] EKERT, Fr. 1884: Posvátná místa král. hl. města Prahy II (Geheilige Stätten der königl. Hauptstadt Prag II), Praha.

[2] LÍVA, V. 1933: Studie o Praze pobělohorské, II. Rekatolizace (Studien über Prag nach der Schlacht am Weißen Berg, II. Rekatholisierung). Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy VII.

[3] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars IV (J. Emler), Praha 1892.

[4] TEIGE, J. 1915: Základy starého místopisu Pražského (Grundlagen der alten Prager Topographie) (1437—1620). I. díl, Staré město Pražské .

[5] TOMEK, V. V. 1886: Základy starého místopisu Pražského (Grundlagen der alten Prager Topographie), І, 1 . Praha.

[6] TOMEK, V. V. 1855: Dějepis města Prahy (Geschichte der Stadt Prag), I. díl . Praha

[7] TOMEK, V. V. 1871: Dějepis města Prahy (Geschichte der Stadt Prag), II. díl . Praha.

[8] WRATISLAVOVÁ, L.—LORENC, V. 1950: Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském (Die St.-Michael-Kirche in der Prager Altstadt). ZPP X, 8, 225—237.