Príspevok k problematike stredovekých dechtárskych pecí

Variant title
Ein Beitrag zur Problematik der mittelalterlichen Teeröfen
Source document: Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 349-357
Extent
349-357
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BAŇACKÝ, V.—SABOL, A. 1973: Geologická mapa Záhorskej nížiny , Bratislava.

[2] BIALEKOVÁ, D. 1962: Slovanské príbytky a dechtárske jamy v Bojniciach . Archeol. Rozhl. 14, s. 823—824, 827—841.

[3] PIETA, K.—MORAVČÍK, J. 1983: Železiarske objekty z doby rímskej a stredoveká dechtárska výroba vo Varíne . In: Archeol. výsk. a nál. na Slovensku v r. 1982. Nitra, s. 205—208.

[4] PLEINER, R. 1970: Středověká výroba smoly v Krásné dolině u Rakovníka . Památky archeologické, roč. LXI, s. 472—518.

[5] RUTTKAY, A. 1978: Výsledky ďalšej etapy výskumu v Nitrianskej Blatnici . In: Archeol. výsk. a nál. na Slovensku v r. 1977. Nitra, s. 211—217.

[6] RUTTKAY, A.—REMIAŠOVÁ, M. 1985: Dechtárstvo vo včasnom stredoveku na hornom Ponitrí . Archeol. histor. 10, s. 191—195.

[7] SNÁŠIL, R. 1973: Záblacany (okr. Uherské Hradiště) . In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologoických výzkumů, zv. I. Uherské Hradiště, s. 89—116.

[8] ŠAUROVÁ, D. 1979: Výzkum dechtařských pecí na výrobu kolomazi . In: Sborník z 2. semináře Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Technické muzeum Brno, s. 36—38.