Z obsahu středověké studny v Nymburce

Title: Z obsahu středověké studny v Nymburce
Variant title
Aus dem Inhalt eines mittelalterlichen Brunnens in Nymburk
Source document: Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 453-454
Extent
453-454
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] ZÍBRT, Č. 1927: Staročeské umění kuchařské. Praha.

[2] ZIEGLER, V.: Polabské muzeum Poděbrady — rozbor vzorků z výkopů v Nymburce 1988. Příloha nálezové zprávy Polabského muzea v Poděbradech.