Chlumec nad Cidlinou Urbanistický vývoj městské aglomerace v 12.—16. století

Variant title
Chlumec nad Cidlinou
Author: Kuča, Karel
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 131-144
Extent
131-144
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] FRANCEK, J.—HARTMAN, J., 1985: Chlumec nad Cidlinou. Stručné dějiny města . Hradec Králové.

[2] KHUN, K., 1932: Dějiny a kulturní obraz města Chlumce nad Cidlinou, I., II. , ed. Novák, L. Chlumec nad Cidlinou.

[3] KUČA, K., 1988: Výsledky výzkumu v kostele sv. Prokopa ve Starém Bydžově , in: Novobydžovský zpravodaj č. 4/1988. Nový Bydžov.

[4] KUČA, K., 1989a: Architektura a společnost Pocidliní , rukopis.

[5] KUČA, K., 1989b: Geometrie novobydžovského půdorysu , in: Novobydžovský zpravodaj č. 1—2/1989. Nový Bydžov.

[6] SEDLÁČEK, A., 1908: Místopisný sborník historický Království Českého . Praha.

[7] ŠMELHAUS, V., 1964: Vývoj rybničního hospodářství na Bydžovsku , in: Vědecké práce zemědělského muzea 1964, s. 95—242. Praha.

[8] ŠTORM, B., 1958: Starý zámek v Chlumci nad Cidlinou , in: Zprávy památkové péče XVIII, s. 104—112.

[9] VÁVRA, I., 1972: Polská cesta , in: Historická geografie VIII, s. 3—30.