Nový památkový zákon České republiky — základní informace a rozbor archeologické části

Variant title
Das neue Denkmalschutzgesetz der Tschechischen Republik — Grundinformation und Analyse seines archäologischen Teiles
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 39-47
Extent
39-47
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Návrh zásad zákona České národní rady o památkové péči , Ministerstvo kultury ČR, říjen 1991.

[2] Zákon č. 20 1987 Sb. o státní památkové péči .