K současnému stavu výzkumu urbanismu a stavební podoby středověkých měst : D. Líbalovi k osmdesátým narozeninám

Variant title
Zum derzeitigen Stand der Forschung des Urbanismus und der baulichen Gestaltung von mittelalterlichen Städten
Author: Muk, Jan
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 59-62
Extent
59-62
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] MENCL, V., 1938: Středověká města na Slovensku , Praha.

[2] LÍBAL, D., 1958: Rozwój miast czeskich od XI. wieku do rewolucji husyckiej , kwartalnik architektury i urbanistiky III, s. 241.

[3] LÍBAL, D., 1970: Starobylá města v Československu .

[4] RICHTER, M., 1982: Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera , Praha.

[5] MUK, J., 1987: Městská památková rezervace Bardejov , Památková péče, s. 387.

[6] MUK, J.—URBAN, J., 1988: O koncepci dalšího výzkumu městských domů a sociálně ekonomické struktuře městské zástavby Českých Budějovic ve středověku , HA 13, s. 97.