Archeologické doklady hrázděných konstrukcí na českých hradech

Variant title
Archäologische Belege der Fachwerk-Konstruktionen auf den bömischen Burgen
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 141-152
Extent
141-152
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] DURDÍK, T., 1982: Počátky a geneze hradů 13. století v přemyslovském loveckém hvozdu — Anfänge und Genesis von Burgen des 13. Jahrhunderts in den Wäldern des Jagdgebietes der Přemysllden. Museum a současnost 5, 73—130.

[2] DURDÍK, T., v tisku: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa . Praha—Wien—Köln.

[3] PODLAHA, A.—ZAHRADNÍK, L., 1904: Jana Willenberga pohledy na města, hrady a památné stavby Království českého z počátku XVII. století . Praha.