Tvrze v ikonografických pramenech

Variant title
Die Festen in den ikonographischen Quellen
Author: Chotěbor, Petr
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 177-187
Extent
177-187
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] CHOTĚBOR, P.—SMETÁNKA, Z., 1985: Panské dvory na české středověké vesnici , AH 10, 47—56.

[2] KAŠIČKA, F., 1977: Feudální sídla na vesnici ve stavebně historickém průzkumu SÚRPMO (Hradenín, Popovice, Staré Kestřany) , AH 2, 89—91.

[3] KAŠIČKA, F., 1978: Horní tvrz v Kestřanech — příspěvek ke stavební podobě středověké tvrze . Památky a příroda, 11—17.

[4] KAŠIČKA, F.—NECHVÁTAL, B., Tvrze a hrádky na Prachaticku , Prachatice 1990.

[5] RYKL, M., v tisku: Stavebně historický průzkum tvrze v Zálezlech u Prachatic .

[6] VACKOVÁ, J., 1989: Nizozemské malířství 15. a 16. století, Československé sbírky , Praha.

[7] WALDBURG-WOLFEGG, J., 1957: Das mittelalterliche Hausbuch. Betrachtungen von einem Bilderhandschrift , München.