K nálezu dochovaných prostor johanitského kláštera v Českém Dubu

Title: K nálezu dochovaných prostor johanitského kláštera v Českém Dubu
Variant title
Zum Fund der erhaltenen Räume des Johanniterklosters in Český Dub
Author: Edel, Tomáš
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 395-400
Extent
395-400
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] ANDĚL, R., 1961: Husitství v severních Čechách,

[2] EDEL, T., 1990: Stavební podoba zemědělské usedlosti Podještědí v 16. a 17. století, Zprávy sdružení rodáků a přátel kraje Karolíny Světlé 23/1990.

[3] EDEL, T., 1992: Blahoslavená Zdislava a řád sv. Jana Jeruzalémského, Zprávy památkové péče, Praha, str. 28 n.

[4] EMLER, J., 1882 (RBM II): Regesta diplomatice nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, Praha.

[5] FRIEDRICH, G., 1904-7 (CDB I): Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae I, Praha.

[6] FRIEDRICH, G., 1942 (CDB III/1): Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae III 1, Praha.

[7] KUTHAN, J., 1977: Pozůstatky středověkých staveb cisterciáckého kláštera v Hradišti nad Jizerou, Památky a příroda, Praha, str. 597 n.

[8] KUTHAN, J., 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století, Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky u Prahy.

[9] MUK, J., 1982: Český Dub, stavebně historické posouzení bývalé kaple (špitálu), rkp. SURPMO Praha.

[10] ŠIMÁK, J. V., 1909: Soupis památek historických XXXII, Praha.

[11] ŠIMÁK, J. V., 1930: Soupis památek historických a uměleckých XLVI, Praha.

[12] ŠKODA, J., 1926: Místopisné paměti Českodubska, Od Ještěda k Troskám V, Turnov.