Początki napływu ludności ruskiej na teren Karpat Zachodnich w świetle archeologii

Variant title
Počátky přílivu ruského lidu do oblasti západních Karpat ve světle archeologie
Die Anfänge der Verschiebung des russischen Volkes in das Gebiet der westlichen Karpaten im Licht der Archäologie
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 93-97
Extent
93-97
Type
Article
Language
Polish
License: Not specified license
Document
References:
[1] ŁEMKOWIE — Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. I , red. J. Czajkowski, Rzeszów 1992.

[2] BEŇKO, J., 1985: Osídlenie severného Slovenska , Košice.

[3] CZAJKOWSKI, J., 1992: Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnograficznych (w:) Łemkowie, 27—166.

[4] FASTNACHT, A., 1962: Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650 , Wrocław.

[5] HARAKSIM, Ľ., 1961: K sociálnym a kultúrnym dejinám Ukrajincov na Slovensku do roku 1867 , Bratislava.

[6] HRUŠEVS'KYJ, M., 1913: Istorija Ukrainy-Rusy, t. I, wyd. III , Kyiv.

[7] ISAEVIČ, Ja. D., 1989: Dalnejšee razvitie feodalnych otnošenij (w:) Ukrainskie Karpaty. Istorija, Kiew, 39-74.

[8] PARCZEWSKI, M., 1991: Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach. U źródeł rozpadu Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni , Kraków.

[9] PARCZEWSKI, M., 1992: Geneza Łemkowszczyzny w świetle wyników badań archeologicznych (w:) Łemkowie, 11-25.

[10] PENJAK, S. I., 1980: Rann'oslov'jans'ke i davn'orus'ke naselennja Zakarpattja VI—XIII st. , Kyiv.

[11] REINFUSS, R., 1992: Związki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny (w:) Łemkowie, 167-181.

[12] RYBAKOV, B. A., 1964: Pervye veka russkoj istorii , Moskva.