Experimentální stavba středověké sklářské pece na otop dřevem

Variant title
Experimentaler Bau eines mittelalterlichen Glasofens, geheizt mittels Holz
Author: Černá, Eva
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 419-424
Extent
419-424
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] ČERNÁ, E., 1987: Příspěvek k podobě zaniklých středověkých skláren . AH 12, 405—411.

[2] ČERNÁ, E., 1990: Ergebnisse der Erforschung mittelalterlicher Glashütten in Böhmen . In: Annales du 11e Congres AIHV. Bale. 335—340.

[3] ČERNÁ, E., 1991a: Současný stav a perspektivy studia středověkého sklářství v Čechách od 13. do 15./16. století . In: AUMC Toruň, Archaeologia szkla XVIII, 210, 151—172.

[4] ČERNÁ, E., 1991b: Die Anfänge der mittelalterlichen Glaserzeugung in Böhmen . In: Annales du 12e Congres AIHV, Wien — in Druck.

[5] ČERNÁ, E., 1991c: New evidence for Glass production in Bohemia during the high middle Ages . In: Archaeology in Bohemia 1986—1990, 260—264.

[6] ČERNÁ, E., 1991d: Přínos archeologie pro poznání konstrukce sklářských pecí v období vrcholného středověku . In: Sborník "Sklářské pece tavicí a pomocné", Olomouc, 1—11.

[7] ČERNÁ, E., 1992: Nové poznatky o výrobě skla v okolí obce Moldava v Kr. horách na počátku vrcholného středověku . Archeologia technica 7, 4—13.

[8] HEJDOVÁ, D., 1987: Na okraji ilustrací Mandevillova cestopisu , Uměni XXXV, 6, 515—519.

[9] PÄCHT, O., 1938: A Bohemian Martyrology . The Burlington Magazine 73, 192—204.

[10] SMETÁNKA, Z., 1985: K ikonografii středověké vesnice , AR XXXVII, 319—333.

[11] TRKOVSKÁ, V., 1963: Iluminace v rukopisech 11.—17. století jako národopisné prameny . Český lid 50, 257—268.