Libušina lázeň na Vyšehradě

Variant title
Libussa-Bad in Vyšehrad
Source document: Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 19-25
Extent
19-25
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] FUČÍKOVÁ, E., 1986: Rudolfinská kresba . Praha.

[2] HERAIN, J., 1903: O Vyšehradě starším a novějším , ČSPSČ XI, 23—35.

[3] JANÁČEK, J., 1964: Vyprávění o Vyšehradě . Praha.

[4] KAŠIČKA, F.—NECHVÁTAL, B., 1974: Jižní opevnění Vyšehradu ve středověku , PP, 42—52.

[5] KAŠIČKA, F.—NECHVÁTAL, B., 1985: Vyšehrad pohledem věků , Praha.

[6] KREJČÍ, K., 1981: Praha legend a skutečností, 2. upravené vydání , Praha.

[7] NECHVÁTAL, B., 1976: Vyšehrad , Praha.

[8] NECHVÁTAL, B., 1983: Vyšehrad. Stručný průvodce . Praha.