Poznatky památkové inspekce MK ČR z kontroly úrovně ochrany a obnovy opevněných sídel

Variant title
Erkenntnisse der Denkmalinspektion des Ministeriums für Kultur über den Denkmalschutz der befestigten Siedlungen.
Source document: Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 253-258
Extent
253-258
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] KOHOUTEK, J., 1993: První etapa archeologického výzkumu hrad u Sovince , Časopis slezského zemského muzea, série B, 42 1—12.

[2] NOLL, J.—VARHANÍK, J., 1993: K obnově kostela sv. Jakuba Většího ve Vroutku , Zprávy památkové péče LIII, 129—145.

[3] OSVALDOVÁ, H., 1990: Prezentace vybraných archeologických památek , Památky a příroda, 577—583.

[4] VARHANÍK, J.—ZAVŘEL, J.: Povrchový průzkum hrad u Choustníka , AH 19, ...