Uplatnenie geoelektrických metód pri vyhľadávaní zaniknutých sakrálnych stavieb

Variant title
Geoelektrische Methoden bei der Untersuchung der wüsten sakralbauten
Author: Tirpák, Ján
Source document: Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 379-387
Extent
379-387
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BIALEKOVÁ, D., 1982: Slovanské pohrebisko v Závade . Slov. archeol. XXX-1, Nitra, s. 123.

[2] BUDÍNSKY—KRIČKA, V., 1975: Zaniknutá románska sakrálna stavba v Buzici . In: AVANS v roku 1974, Nitra, s. 29.

[3] BUDÍNSKY—KRIČKA, V., 1984: Nálezová správa v archíve AÚ SAV, č. j. 743/84 — VPS Košice.

[4] HABOVŠTIAK, A., 1966: K otázkam datovania hradiska v Bíni . Slov. Archeol. XIV-2, s. 439—486.

[5] PETROVSKÝ—ŠICHMAN, A., 1963: Výskum zaniknutého stredovekého kostola v Radole . Štud. zvesti 11, Nitra, s. 229—265.

[6] SLIVKA, M., 1991: Výskum interiéru kostola v Bratislave-Rusovciach . In: AVANS v roku 1989, Nitra, s. 93—94.

[7] SLIVKA, M., 1992: Zisťovací výskum v Lipovníku . In: AVANS v roku 1990, Nitra, s. 95.

[8] TROCHTA, J., 1969: Stredoveké farnosti na Slovensku — Zemplínska stolica . Interný materiál Historického ústavu SAV Bratislava.