K historii parcely a domu čp. 568, Ovocný trh 17, Praha 1-Staré Město

Variant title
Archäologischer Beitrag zur Erkenntnis der Entwicklung einer Lokalität (Vorläufige Auswertung)
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 53-[64]
Extent
53-[64]
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] ČIHÁKOVÁ, J., 1984: Pražská keramika 11.-13. století , in: Ječný, H. a kol., Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města, Arch. Prag. 5/2, 257-262.

[2] DRAGOUN, Z., 1982: Záchranný výzkum při rekonstrukci plynovodu na Starém Městě pražském, II , Arch. Prag., 3, 99-151.

[3] HOFFMANN, F., 1980: Mincmistr Eberhard , PSH XII, 70-84.

[4] HOFFMANN, F., 1992: České město ve středověku , Praha.

[5] HUML, V., 1992: K počátkům Havelského města. Předběžná zpráva o výzkumu na Ovocném trhu v letech 1985-1988 , AH 17, 63-82.

[6] LIŠKA, A., 1949: Z minulosti Staroměstského náměstí , Pražskou minulostí I, 9-40.

[7] PAVLŮ, I., 1972: Pražská keramika 12.-13. století , Praehistorica IV, Praha.

[8] TOMEK, V. V., 1866: Základy místopisu pražského I , Dodatky, a 1872 Praha.