K výzkumu severní lodi kostela sv. Šimona a Judy v Praze v r. 1991

Variant title
Zur Erforschung des nördlichen Schiffes in der Kirche des Hl. Simon und Juda
Author: Huml, Václav
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 429-[445]
Extent
429-[445]
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Věnováno památce přítele Dr. J. Muka
Document
References:
[1] EKERT FR., 1883: Posvátná místa Král. hl. města Prahy, 471.

[2] MUK J., VLČEK P., 1991: Praha-Staré Město - Kostel sv. Šimona a Judy, Stavebně historický průzkum , SÚRPMO Praha.

[3] REICHERTOVÁ K., 1968: Nález chlebové pece v Anežském klášteře v Praze 1, Na Františku , AR XX, 220-229.

[4] REICHERTOVÁ K., 1980: Archeologický výzkum severního dvora Anežského kláštera . Památky a příroda, s. 525-538

[5] REICHERTOVÁ K., 1989: Bývalý klášter bl. Anežky Přemyslovny v Praze 1, Na Františku, Výsledky archeologického výzkumu , Archeologica Pragensia 10, s. 133-204

[6] REICHERTOVÁ K., RADOVÁ M., 1981: Podzemní výhřevná pec (kamna) v klášteře na Sázavě, okr. Kutná Hora AR XXXni,4,s. 398-410.

[7] RUTH FR., 1904: Kronika Král hl. města Prahy , Praha, s. 776.

[8] TOMEK V., 1871: Dějepis města Prahy, II , s. 443, 449.