Kostel sv. Linharta v Cítově u Mělníka v prostředí raně feudální osady

Variant title
St. Leonard-Kirche in Cítov bei Mělník in der frühmittelalterlichen Siedlung
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 93-[102]
Extent
93-[102]
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BÖHM, L., 1892: Královské věnné město Mělník a okres Mělnický .

[2] HEJDOVÁ, D.-NECHVÁTAL, B., 1970: Raněstředověké dlaždice v Čechách , PA 61, s. 100-183, 395-471.

[3] HZT, 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. Severní Čechy . Praha.

[4] KVĚT, J.-MENCL, V., 1948: Praha románská . Praha.

[5] MENCL, V., 1944-45: Nové nálezy na románských památkách z doby kolem r. 1210 , Umění 16, s. 154-155.

[6] MENCL, V., 1950: Románská a gotická hlavice jako prostředek k datování české architektury , PP, s. 1-24.

[7] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raněstředověká architektura v Čechách . Praha.

[8] MERHAUTOVÁ, A., 1988: Skromné umění. Ostrovská zdobená terakota . Praha.

[9] NECHVÁTAL, B., 1984: in.: Čechy v době slovanské. Archeologie o vzniku a počátcích českého státu. Teze. Ed. M. Beranová, Z. Váňa, Z. Krumphanzlová, s. 178-179.

[10] PODLAHA, A., 1899: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém . Praha.

[11] PURŠ, F., 1974: K románské etapě výstavby kostela v Citově u Mělníka , PP, s. 245-250.

[12] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M.-MERHAUTOVÁ, A., 1957: Dílo a působení doksanské stavební huti , Umění 5, s. 201-223.

[13] SEDLÁČEK, A., 1908: Místopisný slovník historický království českého . Praha.

[14] SEDLÁČEK, A., 1891: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl VIII (Rakovnicko a Slánsko) Praha.

[15] ZAMASTIL, K., 1896: Kollegiátní kapitula Mělnická . Mělník.