Požiarom zaniknutý zrubový objekt z 15. storočia v Banskej Bystrici

Title: Požiarom zaniknutý zrubový objekt z 15. storočia v Banskej Bystrici
Variant title
Der verbrannte Blockbau aus dem 15. Jahrhundert in Banská Bystrica
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 421-426
Extent
421-426
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] HOLČÍK, Š., 1974: Stredoveká kachliarská dielňa v Banskej Bystrici. In: Zborník SNM LXVIII, História 14, 175-192.

[2] HOŠŠO, J., 1981: Archeologický výskum hradu Šášov a zámku v Kremnici. AH 6, 457-465.

[3] HOŠŠO, J., 1983: Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku. AH 8, 215-229.

[4] HOŠŠO, J., 1991: Výsledky historicko-archeologického výskumu mestského hradu v Kremnici. In: Zborník FFUK, Historica XXXIX-XL, Bratislava, 249-292.

[5] MATULAY, C., 1980: Mesto Banská Bystrica, Katalóg administratívnych a súdnych písomností (1020) 1255-1536, I-II, Bratislava.

[6] RATKOŠ, P., 1963: Povstanie baníkov na Slovensku roku 1525-1526, Bratislava.